OFF COURSE?
Neem weer zelf het roer in handen!
WAT BEWEEGT JOU?
Volgens welke waarden wil je leven?

Hervind je eigen kracht.

Zowel prive als zakelijk

Een schip kan je zien als een metafoor voor je leven. Soms kan je het gevoel hebben dat zaken uit koers zijn gelopen of dat je ronddobbert in windstilte. Dat je niet langer het roer in handen hebt. Wil je dit weer hervinden dan is het zaak te kijken wat zich onder het oppervlak afspeelt. Met andere woorden; wat beweegt jou?  Lees meer over onze aanpak.

De doorbraak kwam toen ik inzag dat wat ik te bieden heb niets met aangeplakte rollen & oordelen over mijzelf en anderen te maken had. De rode draad van mijn leven gaf echter wel aanwijzingen. Het loslaten van een idee van falen & succes maakte dat ik de toekomst weer kon toelaten. Open voor mogelijkheden en met hernieuwd bewustzijn.

– Steven de Vries

Onze aanpak

01 / KENNISMAKEN

Wat is zichtbaar aan de oppervlakte? Wat is je vraag? Op welk onderdeel in je leven loop je vast? Hoe lang is dit al gaande? Wat zou je willen? Wat wil je samen uitzoeken?

02 / VERKENNEN

Waar sta jij voor? Of waarom bestaat jullie organisatie? Kan je bij je gevoel? Wat draag je uit? Wat zegt dat over de situatie? Waar liggen de losse eindjes? Wat gaat er goed? Wat zijn jou waarden? Sta je in vruchtbare grond en hoe kom je weer tot bloei? Wat heb je nodig?

03 / VERBINDEN

We reiken je instrumenten aan waarmee je verder kan. Uit de gesprekken is duidelijk geworden welke thema’s voor jou/ jullie organisatie spelen. Samen zoeken we hoe je de situatie anders kan bezien en wat je dat oplevert. Aan de hand van theorie doe je opdrachten deze worden  nabesproken in subgroepen/plenair.

04 / NIEUWE ENERGIE

Wanneer alles fris voor de geest staat zonder afleiding kan je enthousiast aan de slag gaan en dan kan het zomaar voorkomen dat de oude patronen weer binnensluipen. Daarom is er de mogelijkheid tot nazorg en wordt het laatste gesprek ver naar achteren gepland.

Ons aanbod

Kennismaking

Op 28 april 4 mei en 18 mei is er een kennismakingswandeling

Op 28 april, 4 mei en 18 mei bieden wij tegen gereduceert tarief €37,- de mogelijkheid om kennis te maken. De kennismaking is laagdrempelig en er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen. Het is een volledig dagprogramma met als thema wat is je vraag? We doen dat aan de hand van een aantal oefeningen. Aan het einde van de dag ga je met hernieuwd bewustzijn naar huis.

Geschikt voor:

Kennismaking, coachwandeling, bepalen van je coachbehoefte, verkennen of er een klik is.

Inbegrepen zijn een kop koffie van te voren en aan het einde van de middag. De locatie wordt meedegedeeld per email na aanmelding. Meestal maken we gebruik van een locatie van stichting Gelders Landschap. Wat heb je nodig eventueel regenkleding een paar schoenen die tegen een

Aanvang is 9:00 en het programma loopt door tot in de middag.

Coaching

Coach gesprekken.

Heb je het gevoel dat je in kringetjes ronddraait? Dat je leven is vastgelopen? Is er recent een dierbare ziek geworden of overleden? Dreig je je baan te verliezen? Loopt de relatie niet lekker? Dan is een serie coachgesprekken de manier om te verkennen wat je daar zelf mee kan doen. Hoe je er niet op leegloopt maar er van kan groeien.

Geschikt voor:

Individuele ontwikkeling, je eigen leiderschap (her)ontdekken, loopbaan en relatie vraagstukken, herwinnen van je authenticiteit.

In de agenda hebben wij op maandag en dinsdag ochtend ruimte gereserveerd voor individuele coaching. Op verzoek is het mogelijk om een andere tijd in te plannen. maak dan gebruik maken van het contactformulier onderaan de pagina.

Lefgame

Kom uit je comfortzone en zet een eerste stap naar een oplossing.

Hetzelfde blijven doen en toch een ander resultaat verwachten? Je blijft in een vicieuze cirkel? De Lefgame daagt uit om met andere inzichten te experimenteren. Deze activerende werkvorm geeft ruimte om op een andere manier te kijken naar je vraag of probleemstelling. Met de groep kijk je naar andere mogelijkheden en werkt dit uit naar een concreet en uitvoerbaar niveau. Dat eindigt met een opdracht om direct met de oplossing aan de slag te gaan.

Geschikt voor:

Intervisiebijeenkomst, Traineeships, stimuleren van oplossingsgericht denken in een team

Bezieling

Het komt aan op jouw inzet en aanwezigheid.

Passie, vitaal zijn, authenticiteit, flow. Of je nu als persoon of als team functioneert, het is merkbaar en zichtbaar als een persoon of een team niet goed werkt. Onze drijfveren zijn heel bepalend voor ons werk. Dit uit zich in medewerkerstevredenheid en medewerkersbetrokkenheid. In deze workshop maken wij een ieder bewust van zijn of haar drijfveren. Onderlinge overlap worden duidelijk waarom je als team met elkaar werkt en waarom je voor een bedrijf werkt. Bewust van dit nieuwe inzicht maakt dat er eerlijk en duidelijk gecommuniceerd wordt. De persoonlijke vitaliteit en authenciteit worden versterkt als ook onderlinge samenwerking. Er kan gekozen worden voor de spelvorm BlikopIk of voor de waardenworkshop.

 

Geschikt voor:

Teambuilding, persoonlijke effectiviteit,

Communicatie I

Heldere boodschap

Wij nemen je mee op de reis die een boodschap aflegt en hoe de boodschap zich gedurende de reis gedraagt. Je krijgt inzicht in hoe je communicatie effectief kan inzetten in de dagelijkse praktijk. Op individueel niveau, maar ook in groepen. De basis voor deze training is vanuit een aantal basismodellen voor communicatie. Daarnaast doe je ervaring op met instrumenten die direct je persoonlijke communicatie verbeteren.

Geschikt voor:

Leidinggevenden die hun communicatievaardigheden willen verbeteren en inzicht willen krijgen in hun wijze van communiceren.

Communicatie II

Overtuigen.

De kracht van overtuigen ontdekken? Er zijn verschillende werkwijzen om een ander te overtuigen. Hoe zorg je dat mensen uit vrije wil en met enthousiasme overtuigd worden. Ontdek je persoonlijke overtuigingskracht en nodig een ander uitnodigen jouw zienswijze te verkennen en te volgen.

Geschikt voor:

Leidinggevenden.

Agenda

Klik hier om de agenda te openen en een afspraak te maken.

Voor een goed gesprek met jou zet ik graag een stap extra.

– RIENK VENEMA

Waarde toevoegen door eerst te bepalen wat van waarde is, en dan daar de aandacht op richten. Daar brengen we je naartoe.

TIPS & TOOLS UIT ONS ARSENAAL

“We can easily forgive the child who is afraid of the dark… the real tragedy is the adult who is afraid of the light.” Plato.

BEWUSTZIJN

Het hernemen van de regie begint bij bewust zijn. Het terugschakelen uit de vijfde versnelling naar letterlijk tot stilstand komen. Ademhalen, weer leren luisteren naar wat je voelt. Van moeten, want ik moet zoveel. Ga je weer leven vanuit willen. Ik wil zaken anders aanpakken. Er is nog nooit zoveel over het thema bewustzijn verschenen als in de afgelopen tijd. Alle stromingen voorzover wij het overzien maken je bewust dat je deelgenoot bent aan een groter geheel. En dat je met je bestaan op aarde daar een bijdrage aan mag leveren door aanwezig te zijn. En door te luisteren weer ontvankelijk te worden zodat je weer voluit kan leven.

ONZE WORKSHOPS EN PROGRAMMAS

Naast de individuele coaching bieden wij trainingen en workshops op maat en op basis van inschrijving aan.

 • Dienend Leiderschap voor organisaties
 • Outdoorcoaching
 • Lefgame
 • Bezieling
 • Communicatie 1
 • Communicatie 2

GOOD FOOD

Eerste voorwaarde bij alles wat je doet. Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je voldoende slaapt, goed eet en probeer bewust te zijn welke stem je weggeeft wanneer je je geld besteed. Als je dat allemaal doet dan hebben wij nog wat leuke boekentips als voedsel voor de onrustige geest.

 • Dienend Leiderschap van Daan Foussert
 • Een Levensregel voor beginners, Wil Derkse
 • Synchroniciteit, Joseph Jaworski
 • Transactionele analyse
 • Hebben & Zijn, Hans Knibbe
 • De Ontknooping, Marinus Knoope

Robert Greenleaf, Daan Foussert, NIVSL

In 1970 schreef Robert Greenleaf een essay over dienend leiderschap. In de basis komt het erop neer dat succesvolle organisaties geleid worden door mensen die het dienende aspect boven het leidende aspect zetten om tot resultaten te komen. In Nederland heeft het NIVSL een training ontwikkelt die op deze grondgedachte is gestoeld. De training is echter verder uitgewerkt van een mooi theoretisch idee. Naar praktische toepasbaarheid. De beginselen van dienend leiderschap zijn de grondslag van ons werk. Wil je er meer over lezen dan verwijzen wij graag naar het Nederlandstalige boek; Dienend Leiderschap van Daan FoussertNIVSL.

Dienend leiderschap

Onze samenleving vraagt om leiderschap, om krachtige individuen die vanuit hun positie durven staan voor hun eigenwaarde. Zij worden de cultuurdragers en veranderen zodoende de samenleving als geheel. Zij doen dat niet door hun wil op te leggen maar door anderen uit te nodigen vanuit hun wil te gaan handelen. Een dienend leider kan je herkennen aan een aantal belangrijke factoren die wanneer je er zelf aan begint dagelijks commitment van je vragen.

Groeien de mensen in jouw omgeving op persoonlijk vlak? Worden ze, terwijl ze gediend worden, gezonder, wijzer, vrijer en meer autonoom, en voelen zij zich uitgenodigd zelf te gaan dienen? En, wat is het effect van jouw handelen op de minder bedeelden? Profiteren zij van je handelen of worden ze op zijn minst niet verder benadeeld?”

KUJAJA

Ik ben een gepassioneerd hobbyfotograaf. Sinds twee jaar post ik mijn foto’s op een internationaal forum. Daar ben ik in contact gekomen met de mensen van KUJAJA. Dit zijn internationale fotografen die hun foto’s ter beschikking stellen in een fotowedstrijd. De foto’s worden indien gekozen verwerkt in fotoboeken waarbij de opbrengst uit de verkoop ten goede komt aan diverse kleinschalige hulpprojecten. Waaronder een weeshuis in Zuid-Afrika en in Bangladesh. Ik wil je uitnodigen hier eens te gaan kijken stem op een fotowedstrijd of bestel een mooi fotoboek of geef het cadeau aan iemand uit je omgeving. www.kujaja.com

0031 (0)6 50 271 761

 rvenema@meovida.nl Groepslocatie: Cröddendijk 10, Lettele bij Deventer

Kantoor & postadres: Kleine Fluitersweg 8, Wenum Wiesel

Laat van je horen!