Wat kunnen we voor jouw groei betekenen?
Verbreed je horizon met

Eerst de mens, dan de rest

Als krachtig individu maak jij het verschil in jouw wereld

Door training en coaching leveren wij een bijdrage aan een maatschappij waarin elk mens tot zijn recht komt. Jij staat in je kracht wanneer jij, je volle potentieel gebruikt en je capaciteiten ontwikkelt. Je neemt het heft van jouw bestaan in handen. Je bent in staat in economisch sociaal en politiek opzicht, actief vorm te geven aan jouw eigen leven en de gemeenschap waarvan jij deel uit maakt.

“Door de training en coaching werd voor mij helder wat ik zelf wil. Lange tijd had ik niet geluisterd naar mijn eigen wensen en gevoel. Hierdoor kwam ik verder van mijn kern af te staan. Ik voelde onvrede omdat ik in mijn werk & gezin niet tot mijn recht kwam. Dit traject heeft voor mij helder gemaakt waarvoor ik sta. Ik kan nu vanuit passie en mijn eigen energie de zaken aanpakken.”

– reactie van een coachee

Onze aanpak

01 / KENNISMAKEN

Wat is zichtbaar aan de oppervlakte? Wat is je vraag? Op welk onderdeel in je leven loop je vast? Hoe lang is dit al gaande? Wat zou je willen? Wat wil je samen uitzoeken?

02 / VERKENNEN

Waar sta jij voor? Of waarom bestaat jullie organisatie? Kan je bij je gevoel? Wat draag je uit? Wat zegt dat over de situatie? Waar liggen de losse eindjes? Wat gaat er goed? Wat zijn jouw waarden? Sta je in vruchtbare grond en hoe kom jij tot bloei? Wat heb je nodig?

03 / VERBINDEN

We reiken je instrumenten aan waarmee je verder kan. Uit de gesprekken is duidelijk geworden welke thema’s voor jou/ jullie organisatie spelen. Samen zoeken we hoe je de situatie anders kan bezien en wat je dat oplevert. Aan de hand van theorie doe je opdrachten deze worden  nabesproken in subgroepen/plenair.

04 / NIEUWE ENERGIE

Wanneer alles fris voor de geest staat zonder afleiding kan je enthousiast aan de slag gaan en dan kan het zomaar voorkomen dat de oude patronen binnensluipen. Daarom is er de mogelijkheid tot nazorg en wordt het laatste gesprek ver naar achteren gepland.

Voor een goed gesprek met jou zet ik graag een stap extra.

– RIENK VENEMA

Waarde toevoegen door eerst te bepalen wat van waarde is, en dan daar de aandacht op richten. Daar brengen we je naartoe.

TIPS & TOOLS UIT ONS ARSENAAL

“We can easily forgive the child who is afraid of the dark… the real tragedy is the adult who is afraid of the light.” Plato.

BEWUSTZIJN

Het hernemen van de regie begint bij bewust zijn. Het terugschakelen uit de vijfde versnelling naar letterlijk tot stilstand komen. Ademhalen, gaan luisteren naar wat je voelt. Van moeten, want ik moet zoveel. Ga je leven vanuit willen. Ik wil zaken anders aanpakken. Er is nog nooit zoveel over het thema bewustzijn verschenen als in de afgelopen tijd. Alle stromingen voorzover wij het overzien maken je bewust dat je deelgenoot bent aan een groter geheel. En dat je met je bestaan op aarde daar een bijdrage aan mag leveren door aanwezig te zijn. En door te luisteren ontvankelijk te worden zodat je voluit kan leven.

ONZE WORKSHOPS EN PROGRAMMAS

Naast de individuele coaching bieden wij trainingen en workshops op maat en op basis van inschrijving aan.

 • Dienend Leiderschap voor organisaties
 • Outdoorcoaching
 • Lefgame
 • Bezieling
 • Communicatie 1
 • Communicatie 2

GOOD FOOD

Eerste voorwaarde bij alles wat je doet. Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je voldoende slaapt, goed eet en probeer bewust te zijn welke stem je weggeeft wanneer je je geld besteed. Als je dat allemaal doet dan hebben wij nog wat leuke boekentips als voedsel voor de onrustige geest.

 • Dienend Leiderschap van Daan Foussert
 • Een Levensregel voor beginners, Wil Derkse
 • Synchroniciteit, Joseph Jaworski
 • Transactionele analyse
 • Hebben & Zijn, Hans Knibbe
 • De Ontknooping, Marinus Knoope

Robert Greenleaf, Daan Foussert, NIVSL

In 1970 schreef Robert Greenleaf een essay over dienend leiderschap. In de basis komt het erop neer dat succesvolle organisaties geleid worden door mensen die het dienende aspect boven het leidende aspect zetten om tot resultaten te komen. In Nederland heeft het NIVSL een training ontwikkelt die op deze grondgedachte is gestoeld. De training is echter verder uitgewerkt van een mooi theoretisch idee. Naar praktische toepasbaarheid. De beginselen van dienend leiderschap zijn de grondslag van ons werk. Wil je er meer over lezen dan verwijzen wij graag naar het Nederlandstalige boek; Dienend Leiderschap van Daan Foussert. Wij zijn beiden gecertificeerd als Servant Leadership Practitioner bij:NIVSL

Dienend leiderschap

Onze samenleving vraagt om leiderschap, om krachtige individuen die vanuit hun positie durven staan voor hun eigenwaarde. Zij worden de cultuurdragers en veranderen zodoende de samenleving als geheel. Zij doen dat niet door hun wil op te leggen maar door anderen uit te nodigen vanuit hun wil te gaan handelen. Een dienend leider kan je herkennen aan een aantal belangrijke factoren die wanneer je er zelf aan begint dagelijks commitment van je vragen.

Groeien de mensen in jouw omgeving op persoonlijk vlak? Worden ze, terwijl ze gediend worden, gezonder, wijzer, vrijer en meer autonoom, en voelen zij zich uitgenodigd zelf te gaan dienen? En, wat is het effect van jouw handelen op de minder bedeelden? Profiteren zij van je handelen of worden ze op zijn minst niet verder benadeeld?”

KUJAJA

Ik ben een gepassioneerd hobbyfotograaf. Sinds twee jaar post ik mijn foto’s op een internationaal forum. Daar ben ik in contact gekomen met de mensen van KUJAJA. Dit zijn internationale fotografen die hun foto’s ter beschikking stellen in een fotowedstrijd. De foto’s worden indien gekozen verwerkt in fotoboeken waarbij de opbrengst uit de verkoop ten goede komt aan diverse kleinschalige hulpprojecten. Waaronder een weeshuis in Zuid-Afrika en in Bangladesh. Ik wil je uitnodigen hier eens te gaan kijken stem op een fotowedstrijd of bestel een mooi fotoboek of geef het cadeau aan iemand uit je omgeving. www.kujaja.com

0031 (0)6 37 45 95 72

contact@meovida.nl
Groepslocatie Deventer: Cröddendijk 10 in Lettele

Kantoor & postadres: Kleine Fluitersweg 8, Wenum Wiesel

Laat van je horen!